iDevice của bạn có jailbreak và / hoặc unlock hay không ?
01. iDevice:
02. Model:
03. iOS:
04. BaseBand:
05. Hệ điều hành:


Already jailbroken?

Latest tweaks on Cydiapp.com:
Repo: BigBoss
free
Repo: BigBoss
free
Repo: BigBoss
free
Repo: BigBoss
free